Kontaktoplysninger

Sognepræst Pia Hjort Nielsen
Klintevej 500, 4791 Borre
tlf. 55 81 20 83 / 55 81 33 05
Træffes bedst: tirsdag – fredag 10.00 -11.00
mail: phn@km.dk
kontakt via sikker forbindelse
mandag fri

Organist ved begge kirker:
Charlotte Hultberg
2025 1010
charlottehultberg@gmail.com

Kirkesanger ved begge kirker:
Lotte Widriksen
Tlf.: 5586 3003

Ansvarlig graver for begge kirker:
Dennis Uhrfeldt Jørgensen
tlf: 5581 2603 eller 5581 2082
E-mail: borrekirke@gmail.com  eller
E-mail: maglebygraver@gmail.com
Tirsdag til Fredag kl. 8-16
mandag fri

Medhjælp  ved begge kirker:
Susanne Lund Petersen
Henrik Teilmann
mandag fr

———————————————————————————–

Menighedsråd:
Formand:
Ove Hansen
Klintevej 501, 4791 Borre.
tlf.: 20 41 21 89
mail: 7489@sogn.dk
Kontakt MHR via sikker forbindelse

Næstformand:
Helle Pihl Hansen.
Mandehøjvej 6, Nyborre, 4791 Borre
tlf.: 55 81 28 85
mail: reino-helle@hansen.mail.dk

Kontaktperson:
Lena Henriksen
Søndre Landevej 50, 4791 Borre
tlf.: 52 38 36 36
mail: henriksen.lena@hotmail.com

Kirkeværge:
Lise Hansen Thorsen
Tlf.: 29 28 21 81

Kasserer:
Else Qwist
Amandastræde 9, 4791 Borre
tlf.: 28 30 53 09
mail:else.qwist@gmail.com

Menigt medlem:
Lotte Vinge
Søndre landevej 69, 4791 Borre
tlf.: 29 66 63 89
mail: vinge.lotte@privat.dk 

Sekretær:
Susanne Lund Petersen
Klintevej 400, 4791 Borre
tlf.: 55 81 90 93
mail: susanne.lund.petersen@live.dk