Menighedsråd

Formand:
Ove Hansen
Klintevej 501, 4791 Borre.
tlf.: 20 41 21 89
mail: 7489@sogn.dk
Kontakt MHR via sikker forbindelse

Næstformand:
Helle Pihl Hansen.
Mandehøjvej 6, Nyborre, 4791 Borre
tlf.: 55 81 28 85
mail: reino-helle@hansen.mail.dk

Kontaktperson:
Lena Henriksen
Søndre Landevej 50, 4791 Borre
tlf.: 52 38 36 36
mail: henriksen.lena@hotmail.com

Kirkeværge:
Lise Hansen Thorsen
Tlf.: 29 28 21 81

Kasserer:
Else Qwist
Amandastræde 9, 4791 Borre
tlf.: 28 30 53 09
mail:else.qwist@gmail.com

Menigt medlem:
Lotte Vinge
mail: vinge.lotte@privat.dk 

Sekretær:
Susanne Lund Petersen
Klintevej 400, 4791 Borre
tlf.: 55 81 90 93
mail: susanne.lund.petersen@live.dk